Budowa przedsiębiorstw produkujących bioetanol o w

Melasa buraczana, melasa trzcinowa, cukier, melasa sojowa i inne rodzaje surowców zawierających cukier mogą być używane jako surowce do produkcji bioetanolu.

Technologię produkcji przedstawiono na rysunku

Технология производства

Budowę wytwórni bioetanolu można podzielić na następujące, następujące po sobie etapy

Budowa

Budowę można podzielić na kilka etapów:

  • Praca przygotowawcza
  • Prace budowlane
  • Instalacja wyposażenia technologicznego
  • Architektura krajobrazu

Uruchomienie

  • Uruchomienie
  • Dostawa gotowej produkcji

W rezultacie możesz uzyskać następujące produkty komercyjne:

  • Bioetanol
  • Nawóz

Биоэтанол

This category does not contain any products.
0