16 mar 2017

 

Wymienniki ciepła– urządzenia ciepło-wymienne, główne zadanie których jest zabezpieczyć podanie ciepła od jednego akumulatora ciepła do drugiego, dla zabezpieczania reżymu temperaturowego technologicznych procesów

Wymiennik ciepła jest przeznaczony dla przekazania ciepła od jednego potoku płynu czy gazu (dalej - środowiska) do innego bez mieszania tych środowisk.

 

Zakres stosowania : inżynieria mechaniczna, ogrzewanie, energetyka, przemysł chemiczny, inne branże przemysłu.

 

 • Ogrzewanie, wentyłacja, klimatyzowanie
 • Energetyka
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł samochodowy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł mechaniczny
 • Przemysł włókienniczy

 

Konstrukcje wymienników ciepła

Konstrukcyjnie wymienniki ciepła pozdzielają na:

 

 • objętościowe: jedno z środowisk ma znaczną objętość w wymienniku ciepła, jedno środowisko jest skupione w baku dużej objętości, a inne przecieka przez wężowiec;
 • szybkościowe (plaszczowo-rurowе): środowiska poruszają się z dosyć dużą szybkością dla zwiększenia współczynnika straty ciepła, dużo drobnych rurek znajdują się w jednej dużej (plaszczowej), środowiska poruszają się jedna w międzyrurowym obszarze, inna wewnątrz rurek, zazwyczaj w rurkach znajduje się "brudniejsze" środowisko, ponieważ ich lżej czyścić;
 • płytowy wymiennik ciepła składa się z zestawu płyt; środowiska poruszają się między płytami, prosty w produkcji (sztancowane płyty składają się z torowań między nimi), łatwo modyfikuje się (dodają się czy włażą płyty), dobra efektywność (duży plac kontaktu przez płyty).
 • spiralny wymiennik ciepła to jest dwa spiralne kanały, nawiniętych z materiału rolkowego wokół centralnej przegrody separującej – rdzeni, środowiska poruszają się po kanałach. Jedno z przepisań spiralnych wymienników ciepła - nagrzewanie i oziębienie bardzo gęstych płynów.

 

Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники