15 lut 2018

Firma BTS Engineering opracowała dokumentację projektową do produkcji spiralnego wymiennika ciepła ze stalą duplex Duplex SS UNS31803.
Spiralny wymiennik ciepła wykonany jest ze stali o grubości 2,5 mm i szerokości spirali 2000 mm. Powierzchnia wymiany ciepła spiralnego wymiennika ciepła wynosiła 156 m2 z uwzględnieniem zanieczyszczenia.

Duplex S31803 - stal nierdzewna z mikrostrukturą austenitu i ferrytu w równych częściach.

Optymalny do stosowania w tych przypadkach, w których zwiększone wymagania dotyczą wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję.

Poziomy spiralny wymiennik ciepła ze stalą duplex Duplex SS UNS31803, moc grzewcza 4400 kW.
Wymiennik ciepła zostanie wykorzystany do schłodzenia siarczanu renu (siarczan renu (VI)).
- Powierzchnia wymiany ciepła 160 m.kw.
- Szerokość spirali wynosi 2000 mm.
- Średnica wymiennika ciepła wynosi 1500 mm.
- Schemat przepływu chłodziwa jest przeciwprądowy.
- Wymiennik ciepła jest przeznaczony do pracy przy ciśnieniu czynnika chłodzącego 6,0 barów.
- Ciężar pustego wymiennika ciepła wynosi 5840 kg.

spiralny wymiennik ciepła pojęcie opiera się na skręcanie 2 lub 4 pasma metalu wokół centralnej rury taśma są zgrzane ze sobą za pomocą dzielenia szpilki w pewnej odległości, tworząc 2 lub 4 kanały o jednakowej szerokości. Środkowa rura jest podzielona na 2 części, tworząc wlot i wylot kolektora. Cała konstrukcja jest umieszczona w cylindrycznym korpusie. Zewnętrzne końce arkuszy są zgrzewane wzdłuż kolektorów, tworząc pozostałe dwie rury wlotowe i wylotowe z boku obudowy.

spiralny wymiennik ciepła ze stalą duplex

wymiennik ciepła ze stalą duplex Duplex SS UNS31803

Spiralny wymiennik ciepła ze stalą duplex Duplex SS UNS31803

11 gru 2017

Spiralne wymienniki ciepła są szeroko stosowane w różnych branżach, dzięki przewadze nad innymi typami wymienników ciepła.

 • Spiralne wymienniki ciepła dla przemysłu chemicznego;
 • Spiralne wymienniki ciepła dla zakładów użyteczności publicznej;
 • Spiralne wymienniki ciepła dla przemysłu spożywczego.

Spiralne wymienniki ciepła stosowane są jako skraplacze, wyparki, a także do chłodzenia i podgrzewania cieczy, gazów i mieszanin oparów i gazów.

Kolumny rektyfikacyjne mogą być ustawione za pomocą spiralnych wymienników ciepła jako skraplacze zwrotne.

Szczególnie skuteczne są spiralne wymienniki ciepła do przetwarzania cieczy o wysokiej lepkości, ponieważ wyeliminowano problem dystrybucji takich cieczy przez rury, a także w przetwarzaniu osadów i cieczy zawierających materiały włókniste i wtrącenia.ZALETY SPIRALNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

 • Możliwość zastosowania spiralnych wymienników ciepła w środowiskach "problematycznych", takich jak bardzo zanieczyszczone ciecze, agresywne i bardzo lepkie media itp.
 • Wysoka sprawność spiralnych wymienników ciepła w całym zakresie obciążeń
 • Niskie straty ciśnienia w kanałach spiralnych wymienników ciepła
 • Zwartość spiralnego wymiennika ciepła lub oszczędność użytecznej przestrzeni
 • Łatwe czyszczenie spiralnych wymienników ciepła z osadów metodami mechanicznymi lub chemicznymi
 • Szeroki zakres typów przepływu i typów kanałów w spiralnych wymiennikach ciepła
 • Niższe koszty operacyjne spiralne wymienniki ciepła, aby zatrzymać, ponieważ czyszczenie jest przeprowadzane o wiele rzadziej i łatwiej niż w innych typach wymienników ciepła płaszczowo-rurowe, płyty, ta inne.

Spiralne wymienniki ciepła dla przemysłu spożywczego
Spiralne wymienniki ciepła dla przemysłu spożywczego
Wymienniki ciepła są odpowiednie do chłodzenia oleje roślinne, składniki zawiesiny, z włączeniem cząstek stałych, cząstek zboża, słód i inne.

Spiralne wymienniki ciepła dla gorzelni
Spiralne wymienniki ciepła dla gorzelni

W gorzelni, w fabryce bioetanolu, w której produkuje się alkohol z surowców skrobiowych, stosuje się następujący cykl technologiczny:
- przygotowanie, czyszczenie i kruszenie ziarna.
- mieszanie gorącej wody, która wypływa z wymiennika spiralnego, podgrzanoj do temperatury 80-90 ° C. Woda jest ogrzewana za pomocą spiralnego wymiennika ciepła, w technologii nazywa się rekuperacyjny spiralny wymiennik ciepła warzelni.

Spiralny wymiennik ciepła do chłodzenia brzeczki po HDFO (obróbce hydroenzymatycznej)
chłodzi brzeczkę z włączeniem 20-25% substancji stałych z 90 ° C do 60 ° C (w przypadku użycia hydrolizera) lub do temperatury 32-35 ° C (w systemach, w których nie stosuje się hydrolizera w technologii).

Wymienniki spiralne są lepiej od wbudowanych cewek w zbiornikach fermentacyjnych (wbudowane cewki-wymienniki ciepła wewnątrz zbiornika fermentacyjnego. One są trudne do czyszczenia ze względu na strukturalne cechy umieszczenia i dlatego prowadzą do mikrobiologicznego zanieczyszczenia bragi).
Wychodzący spiralny wymiennik ciepła jest dobrze płukany w celu schłodzenia naparu.
Podczas mycia zbiornika fermentacyjnego woda jest pompowana przez spiralny wymiennik ciepła.

Spiralne wymienniki ciepła są stosowane w recyrkulacyjnych systemach zaopatrzenia w wodę wykorzystujących naturalne źródła, które działają jak chłodziwo.

Spiralne wymienniki ciepła lub spiralny wymiennik ciepła znajdują się na obwodzie pierwotnym - stawie, rzece, zbiorniku. Spiralny wymiennik ciepła nie obawia się zanieczyszczeń biologicznych i mechanicznych w zawracanej wodzie.

Cechy konstrukcyjne spiralnych wymienników ciepła
Cechy konstrukcyjne spiralnych wymienników ciepła

W celu wzmocnienia konstrukcji spiralnego wymiennika ciepła stosuje się przekładki między arkuszami spiralnego wymiennika ciepła - kołki. Kołki między arkuszami spiralnego wymiennika ciepła są wykonane z materiału podobnego do arkusza spiralnych wymienników ciepła. Kołki są mocowane poprzez spawanie do arkusza spiralnego wymiennika ciepła.

W celu wzmocnienia konstrukcji spiralnego wymiennika ciepła stosuje się przekładki między arkuszami spiralnego wymiennika ciepła - kołki

Spiralne wymienniki ciepła mają wiele zalet w stosunku do innych typów: płytowych wymienników ciepła, płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Główną zaletą jest możliwość zastosowania spiralnych wymienników ciepła do pompowania cieczy i mieszanin, które zawierają ciała stałe współmierne do wysokości między zwojami spirali. Jeżeli, na przykład, wysokość między arkuszami spiralnego wymiennika ciepła wynosi 14 mm, wówczas wielkość wtrąceń w cieczy może wynosić do 10-12 mm.

16 mar 2017

 

Wymienniki ciepła– urządzenia ciepło-wymienne, główne zadanie których jest zabezpieczyć podanie ciepła od jednego akumulatora ciepła do drugiego, dla zabezpieczania reżymu temperaturowego technologicznych procesów

Wymiennik ciepła jest przeznaczony dla przekazania ciepła od jednego potoku płynu czy gazu (dalej - środowiska) do innego bez mieszania tych środowisk.

 

Zakres stosowania : inżynieria mechaniczna, ogrzewanie, energetyka, przemysł chemiczny, inne branże przemysłu.

 

 • Ogrzewanie, wentyłacja, klimatyzowanie
 • Energetyka
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł samochodowy
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł mechaniczny
 • Przemysł włókienniczy

 

Konstrukcje wymienników ciepła

Konstrukcyjnie wymienniki ciepła pozdzielają na:

 

 • objętościowe: jedno z środowisk ma znaczną objętość w wymienniku ciepła, jedno środowisko jest skupione w baku dużej objętości, a inne przecieka przez wężowiec;
 • szybkościowe (plaszczowo-rurowе): środowiska poruszają się z dosyć dużą szybkością dla zwiększenia współczynnika straty ciepła, dużo drobnych rurek znajdują się w jednej dużej (plaszczowej), środowiska poruszają się jedna w międzyrurowym obszarze, inna wewnątrz rurek, zazwyczaj w rurkach znajduje się "brudniejsze" środowisko, ponieważ ich lżej czyścić;
 • płytowy wymiennik ciepła składa się z zestawu płyt; środowiska poruszają się między płytami, prosty w produkcji (sztancowane płyty składają się z torowań między nimi), łatwo modyfikuje się (dodają się czy włażą płyty), dobra efektywność (duży plac kontaktu przez płyty).
 • spiralny wymiennik ciepła to jest dwa spiralne kanały, nawiniętych z materiału rolkowego wokół centralnej przegrody separującej – rdzeni, środowiska poruszają się po kanałach. Jedno z przepisań spiralnych wymienników ciepła - nagrzewanie i oziębienie bardzo gęstych płynów.

 

Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники

04 maj 2010

Przedsiębiorstwo państwowe  Czerwonosłobodski  zakład spyrytusu.

Podczas montażu na naszym zakładzie spiralnych wymienników ciepła w cyklach rekuperacyjnych i udoskonaleniu technologii,, otrzymaliśmy 3,9 – 4,2 m³ gazu na jeden dal spyrytusu „Lux”, że średnio na 35-40% mniej w porównaniu z poprzednim okresem.

 


25 sty 2010

 

Спиральные теплообменники

 


Są dostarczone spiralne wymienniki ciepła na Nemirowski zakład spyrytusu na schemat rekuperacji.

25 sty 2010

 

Спиральные теплообменники
Спиральные теплообменники

 Są dostarczone spiralne wymienniki ciepła na Maryliwski zakład spyrytusu 14 szt. na schemat fermentacji ciągłej.

 
25 sty 2010


Są wprowadzone do eksploatacji  spiralne wymienniki ciepła dla ochłodzenia emalowanych fermentacyjnych kadzi na przedsiębiorstwie państwowym Maryliwski zakład spyrytusu.

To przedsięwzięcie jest skierowane na oszczędzanie wody obrotowej i poprawę technologicznych procesów produkcji, a także bezpieczeństwo obsługi.

 


7 posts