04 maj 2010

Przedsiębiorstwo państwowe  Czerwonosłobodski  zakład spyrytusu.

Podczas montażu na naszym zakładzie spiralnych wymienników ciepła w cyklach rekuperacyjnych i udoskonaleniu technologii,, otrzymaliśmy 3,9 – 4,2 m³ gazu na jeden dal spyrytusu „Lux”, że średnio na 35-40% mniej w porównaniu z poprzednim okresem.