Usługi
Filtr
Zbiory

Budowa wytwórni bioetanolu 300-30000 dal/dobę z surowców zawierających skrobię

Surowcami do produkcji bioetanolu mogą być kukurydza, pszenica i inne rodzaje surowców skrobiowych.

Technologię produkcji przedstawiono na rysunku

Строительство

Budowę wytwórni bioetanolu można podzielić na następujące następujące po sobie etapy:

Budowa

Budowę można podzielić na kilka etapów:

  • Praca przygotowawcza
  • Prace budowlane
  • Instalacja wyposażenia technologicznego
  • Architektura krajobrazu

Uruchomienie

  • Uruchomienie
  • Dostawa gotowej produkcji

W rezultacie możesz uzyskać następujące produkty komercyjne:

  • Bioetanol
  • Kompleks białkowo-witaminowy

Строительство

Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0