Usługi
Filtr
Zbiory

Prace rozruchowo-regulacyjne

Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych następuje uruchomienie, którego celem jest dostosowanie zainstalowanego sprzętu aktywnego, a także sprawdzenie gotowości systemu jako całości. Przeprowadzenie prac uruchomieniowych pozwala na terminowe zidentyfikowanie i wyeliminowanie ewentualnych niezgodności przed oddaniem obiektu do eksploatacji.

Podczas wykonywania prac rozruchowych w kompleksie sprawdzana jest funkcjonalność.

Efektem prac uruchomieniowych jest sprawność sieci, całkowicie gotowa do przekazania do eksploatacji Klienta.

Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0