Projektowanie przedsiębiorstw produkujących bioeta

Surowcem do produkcji bioetanolu może być melasa buraczana, melasa trzcinowa, cukier, melasa sojowa oraz inne rodzaje surowców zawierających cukier.

Technologię produkcji przedstawiono na rysunku

Технология производства

Projekt i budowa wytwórni bioetanolu można podzielić na następujące kolejne etapy:

 • Prace przedprojektowe
 • Rozwój projektu
 • Ekspertyza projektu
 • Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy
 • Budowa
 • Uruchomienie
 • Certyfikacja produkcji
 • Wynik

Prace przedprojektowe obejmują

 • Opracowanie specyfikacji technicznych (klient + projektant)
 • Uzyskanie warunków urbanistycznych i ograniczeń w zakresie wątek;
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nośniki energii.
 • Uzyskanie specyfikacji technicznych do produkcji bioetanolu (zakup)
 • Opracowanie przepisów fabrycznych dotyczących produkcji bioetanolu

Rozwój projektu

Projekt obiektu klasy skutków CC3 jest przeprowadzany w trzy etapy

 1. Etap studium wykonalności (studium wykonalności)
 2. Etap P (projekt)
 3. Etap P (dokumentacja robocza)

Ekspertyza projektu

Przeprowadzane w wyspecjalizowanej organizacji, która ma zezwolenie na badanie projektów z klasą konsekwencji CC3. Na egzamin przechodzi do etapu P. Uzyskanie pozwolenia na start budowa odbywa się w IGASN (Inspekcja Państwowego Urzędu Architektoniczno-Budowlanego nadzór) po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta.

Экспертиза проекта

This category does not contain any products.
0