Usługi
Filtr
Zbiory

Zaprojektowanie zakładu bioetanolu 300-30000 dal/dobę z surowców zawierających cukier

Surowcem do produkcji bioetanolu może być melasa buraczana, melasa trzcinowa, cukier, melasa sojowa oraz inne rodzaje surowców zawierających cukier.

Technologię produkcji przedstawiono na rysunku

Технология производства

Projekt i budowa wytwórni bioetanolu można podzielić na następujące kolejne etapy:

 • Prace przedprojektowe
 • Rozwój projektu
 • Ekspertyza projektu
 • Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy
 • Budowa
 • Uruchomienie
 • Certyfikacja produkcji
 • Wynik

Prace przedprojektowe obejmują

 • Opracowanie specyfikacji technicznych (klient + projektant)
 • Uzyskanie warunków urbanistycznych i ograniczeń w zakresie wątek;
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nośniki energii.
 • Uzyskanie specyfikacji technicznych do produkcji bioetanolu (zakup)
 • Opracowanie przepisów fabrycznych dotyczących produkcji bioetanolu

Rozwój projektu

Projekt obiektu klasy skutków CC3 jest przeprowadzany w trzy etapy

 1. Etap studium wykonalności (studium wykonalności)
 2. Etap P (projekt)
 3. Etap P (dokumentacja robocza)

Ekspertyza projektu

Przeprowadzane w wyspecjalizowanej organizacji, która ma zezwolenie na badanie projektów z klasą konsekwencji CC3. Na egzamin przechodzi do etapu P. Uzyskanie pozwolenia na start budowa odbywa się w IGASN (Inspekcja Państwowego Urzędu Architektoniczno-Budowlanego nadzór) po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta.

Экспертиза проекта

Sort by:
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
759.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Sale
Cena:
19,080 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0
Wybierz język strony:
deuusapolrus