Budowa zakładów produkujących alkohol etylowy-rekt

Surowcami do produkcji rektyfikowanego etanolu mogą być kukurydza, pszenica i inne rodzaje surowców skrobiowych.

Technologię produkcji przedstawiono na rysunku

Строительство

Budowę instalacji do produkcji rektyfikowanego etanolu można podzielić na następujące, następujące po sobie etapy:

Budowa

Budowę można podzielić na kilka etapów:

  • Praca przygotowawcza
  • Prace budowlane
  • Instalacja wyposażenia technologicznego
  • Architektura krajobrazu

Uruchomienie

  • Uruchomienie
  • Dostawa gotowej produkcji

W rezultacie możesz uzyskać następujące produkty komercyjne:

  • Rektyfikowany alkohol etylowy
  • Białkowej witaminowej koncentrat

Строительство

This category does not contain any products.
0