Pompa

Pompa kwasu benzoesowego

Kwas benzoesowy - słaby kwas jednozasadowy w postaci bezbarwnych kryształów.

Kwas benzoesowy jest słabo rozpuszczalny w wodzie, dlatego w praktyce stosowany jest w postaci roztworów alkoholowych lub w eterze.

Rozważ kilka przykładów zastosowania kwasu benzoesowego:

  • Przemysł spożywczy: Pompa do dodatku do żywności E210; Pompa dozująca dodatek do żywności E210; Pompa dozująca dodatek do żywności E210;
  • Przemysł farmaceutyczny: Pompka dozująca do kwasu benzoesowego (produkcja leków);
  • Lekki przemysł: Pompka dozująca do estrów kwasu benzoesowego (produkcja perfum); Pompa estru kwasu benzoesowego; Pompa kwasu nitrobenzoesowego (produkcja barwników); Pompa dozująca do kwasu nitrobenzoesowego; Pompa kwasu chlorobenzoesowego; Pompa dozująca do kwasów chlorobenzoesowych.

Насос дозатор для бензойной кислоты

This category does not contain any products.
0