Pompa

System dezynfekcji wody - POOL GUARD 3 PH/CL (SONDA CL)

POOL GUARD 3 PH/CL (SONDA CL)

POOL GUARD 3 PH /CL (SONDA CL) to automatyczny system proporcjonalnego dozowania i kontroli poziomu PH i CL (stężenie wolnego chloru w wodzie) dla basenów do 500 m3. Stacja dozująca sterowana jest przez czujnik przepływu cieczy (dołączony do zestawu), w przypadku braku przepływu układ przechodzi w stan czuwania.

Automatyczna stacja uzdatniania wody POOL GUARD 3 PH /CL (SONDA CL) - wykonuje uzdatnianie wody w basenie poprzez: pomiar i regulację wskaźnika wolnego chloru (organiczny i nieorganiczny) - dozowanie chloru, pomiar i regulację wskaźnika pH, pomiar przepływ wody do wyłączenia wyjścia, w przypadku braku przepływu. Chlor jest mierzony za pomocą sondy potencjostatycznej (czujnika) FOC /FIC. Czujnik temperatury wbudowany w potencjostatyczną sondę chloru umożliwia automatyczne uwzględnienie kompensacji temperatury.

System dozujący POOL GUARD 3 PH /CL (SONDA CL) dostarczany jest zamontowany na panelu z tworzywa sztucznego odpornego na chemikalia (450x600x8 mm), w kompletnym zestawie, gotowy do montażu i uruchomienia

Stacja wyposażona jest w dwie połączone ze sobą pompy membranowe (DLX PH-RX-CL /MB 5-7 230V) z wbudowanymi regulatorami pH /Rx /Cl. Pompy są wyposażone w graficzny wyświetlacz TFT z 3 diodami LED (zasilanie, częstotliwość impulsów, sygnalizacja czujnika poziomu lub alarmy) oraz nieulotną pamięć, poziom odczynnika i kontrolę przepływu. Wprowadzanie danych i sterowanie odbywa się za pomocą 5 przycisków sterujących z przodu pomp. Wszystkie sondy i czujniki pierwotne są zainstalowane w komorze przepływowej PH-CL (FS).

SPECYFIKACJA:

 • System oparty jest na pompach dozujących DLX PH-RX-CL /M z wbudowanymi regulatorami pH /Rx /Cl (opcjonalnie) i potencjostatycznym czujniku wolnego chloru SONDA CL.
 • Alarm ciągłego dozowania, po którym następuje wyłączenie pomp dozujących.
 • Opóźnienie dozowania, gdy system jest włączony.
 • Alarm czujnika poziomu lub czujnika przepływu.
 • Ustawienie alarmu dla stężenia granicznego poziomów pH / Cl (MIN / MAX).
 • Tryby dozowania: stały ON / OFF i proporcjonalny PROP.
 • Precyzyjna regulacja trybu proporcjonalnego.
 • Blokowanie ustawień wprowadzonych hasłem.
 • Wybór menu: podstawowy /pełny.
 • Ustawienie histerezy.
 • Wydajność pompy: 5 l /h - 7 bar.
 • Zakresy pomiarowe: 0-14 pH; 0-2 lub 0-20 ppm (mg /L).
 • Klasa ochrony (pompy): IP65.
 • Obsługa czujnika przepływu i czujnika poziomu odczynników.

KONFIGURACJA SYSTEMU DOZOWANIA: (SONDA CL) - konfiguracja z potencjostatycznym czujnikiem wolnego chloru SONDA CL (chlor organiczny / nieorganiczny).

Wbudowane funkcje:

 • Alarm ciągłego dozowania, po którym następuje wyłączenie pomp dozujących.
 • Opóźnienie dozowania przy włączaniu stacji.
 • Alarm i wyłączenie stacji przez czujniki przepływu lub poziom odczynnika w kanistrach.
 • Ustawienie alarmu dla limitów stężenia chemikaliów odczynniki pH /Cl (poziomy MIN /MAX).
 • Tryby dozowania: stały „ON /OFF” i proporcjonalny „PROP”.
 • Ustawienie histerezy.
 • Stacja dozująca jest kontrolowana przez czujnik przepływu cieczy (dołączony do zestawu), w przypadku braku przepływu układ przechodzi w stan czuwania „STAND BY”, po czym następuje wskazanie na wyświetlaczach LCD pomp.

Wejścia wyjścia:

- wejścia pH /RX - złącza BNC, impedancja wejściowa>10 ^ 12 Ω.
- Wejście Cl - złącze 4-pinowe.
- 2 wejścia „LEV” dla styku SPDT czujnika poziomu 5 V /5 mA.
- Wejście „FLOW” czujnika przepływu (styk SPDT 5 V /5 mA).
- Wyjście 4-20 mA.
- Włączanie /wyłączanie wyjścia przekaźnikowego dla alarmu.

Skład systemu dozującego POOL GUARD 3 PH /RX [SONDACL]

2 szt. - pompa DLX PH-RX-CL /M 5-7 230V PVDF
1 szt. - Czujnik poziomu pH z przewodem 0,5 m.
1 szt. - czujnik chloru SONDA CL, FIC /FOC, 0-20 lub 0 ÷ 2 ppm (mg /l)
1 szt. - kabel połączeniowy do SONDA CL
2 szt. - czujnik poziomu odczynnika z 2 m kablem.
1 szt. - uchwyt czujnika PH-CL (FS) z zestawem montażowym
1 szt. - komplet instrukcji instalacji i konserwacji
1 szt. - roztwór kalibracyjny PH 7, 55ML
1 szt. - roztwór kalibracyjny PH 9, 55ML
2 szt. - zawór wtrysku odczynnika
2 szt. - zawór wlotowy odczynnika
2 szt. - wąż dopływu odczynnika, 4x6, PVC, 2 mb
2 szt. - wąż spustowy odczynnika, 4x6, PE, 2 mb
1 szt. - panel montażowy 450x600x8 mm

kod dostawcyNazwaCharakterystyka
QPA6Q10227ER System dozujący POOL GUARD 3 PH /CL (SCL) pH: 5 l / h; Cl: 5 l / h
QPA6Q10327ER System dozujący POOL GUARD 3 PH /CL (SCL), 0-2 ppm pH: 5 l / h; Cl: 5 l / h
This category does not contain any products.
0