Pompa

¶Schemat dawkowania preparatu enzymatycznego glukoamylazy w gorzelni 3000 dal/dzień

Enzymatyczna hydroliza skrobi prowadzona jest za pomocą enzymów z klasy hydrolaz, podklasy karbohydraz zwanych amylazami: a-amylaza, b-amylaza i glukoamylaza. Różnią się właściwościami i sposobem działania na skrobię. Glukoamylaza to enzym hydrolizujący a-dekstryny - polisacharydy o różnej masie cząsteczkowej. W efekcie powstają produkty całkowitej hydrolizy skrobi - sacharoza, fruktoza, glukoza, na które oddziałują komórki drożdży, a następnie powstaje alkohol (etanol).

Установка для подачи глюкоамилазы в процессе гидроферментивной обработки сусла на спиртовом заводе производительностью 3000 дал/сутки

Schemat przedstawia instalację do zasilania glukoamylazy w procesie hydro-fermentacji brzeczki w destylarni o wydajności 3000 dal /dobę. Instalacja działa następująco: brzeczka z GDFO przez pompę odśrodkową (Q=25m3 /godzinę, H=32m.) są podawane do spiralnego wymiennika ciepła w celu schłodzenia go do temperatury fermentacji. Jednocześnie woda obiegowa jest dostarczana z kolektora odprowadzającego wodę do spiralnego wymiennika ciepła, który następnie wpływa do kolektora zbierającego wodę.

Aby dostarczyć enzymatyczny preparat glukoamylazy z pojemnika (kanister 30 l) posługiwać siępompa dozująca BT MF 30-4.

This category does not contain any products.
0