Pompa

Stacja Uzdatniania Wody - POOL eTWIN PH /CL (SCLO3 HYCHLOR)

Станция обработки воды POOL eTWIN PH/CL

Stacja uzdatniania wody POOL eTWIN PH /CL

POOL eTWIN PH /CL (SCLO3 HYCHLOR) to automatyczny system dozowania i kontroli poziomu PH i CL (wolny chlor SCLO3 HYCHLOR) do basenów.

Specyfikacje:

 • Pomiar i regulacja wolnego chloru - dozowanie chloru
 • Pomiar i regulacja pH
 • Pomiar przepływu wody w celu odcięcia wyjść w przypadku braku przepływu
 • Czujnik temperatury (PT100) umożliwia uwzględnienie automatycznej kompensacji temperatury - opcjonalnie.
 • System oparty jest na pompach dozujących eTWIN PDP PH-CL ze zintegrowanymi regulatorami pH /Cl oraz przepływowym amperometrycznym czujniku wolnego chloru SCLO 3 HYCHLOR.
 • Opóźnienie dozowania, gdy system jest włączony.
 • Alarm czujnika poziomu lub czujnika przepływu.
 • Ustawianie alarmu dla limitów stężeń poziomów pH /Cl (MIN /MAX).
 • Tryby dozowania: stały ON /OFF i proporcjonalny PROP.
 • Ustawienie histerezy.
 • Wydajność pompy: 3 l /h - 1,5 bara.
 • Zakresy pomiarowe: 0-14 pH 0-10 ppm (mg /l).
 • Klasa ochrony (pompy): IP65.
 • Obsługa czujnika przepływu i czujnika poziomu odczynników.

Wejścia wyjścia:

- wejście pH.
- Wejście Cl - złącze 4-pinowe.
- 2 wejścia „LEV” dla styku SPDT czujnika poziomu 5 V /5 mA.
- Wejście „FLOW” czujnika przepływu (styk SPDT 5 V /5 mA).
- Wyjście 4-20 mA.
- Włączanie /wyłączanie wyjścia przekaźnikowego dla alarmu.

Skład systemu dozującego POOL eTWIN PH /CL [SCLO3 HYCHLOR]

1 szt. - Pompa eTWIN PDP 0301 230V PVDF
1 szt. - Czujnik poziomu pH z przewodem 0,5 m.
1 szt. - czujnik chloru SCLO 3 HYCHLOR
1 szt. - kabel z adapterem do czujnika chloru SCLO 3 HYCHLOR
2 szt. - czujnik poziomu odczynnika z 2 m kablem.
1 szt. - zestaw montażowy do czujnika chloru SCLO 3 HYCHLOR
1 szt. - roztwór kalibracyjny PH 7, 55ML
1 szt. - roztwór kalibracyjny PH 9, 55ML
2 szt. - zawór wtrysku odczynnika
2 szt. - zawór wlotowy odczynnika
2 szt. - wąż dopływu odczynnika, 4x6, PVC, 2 mb
2 szt. - wąż spustowy odczynnika, 4x6, PE, 2 mb
1 szt. - panel montażowy 450x600x8 mm

This category does not contain any products.
0