Pompa

Pompy dozujące do siarczanu glinu

Дозирующие насосы для сульфата алюминия. Насосы для сульфата алюминия (сернокислого алюминия)

Siarczan glinu (siarczan glinu, Glin2(WIĘCcztery)3) ─ jeden z najbardziej rozpowszechnionych flokulantysłuży do przygotowania rozwiązań technologicznych stosowanych w systemy uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Niezależnie od stężenia, pompy ETATRON D.S. uzupełnione materiałami odpornymi chemicznie, dopasowanie do pracy z siarczanem glinu.

Pompy do siarczanu glinu mogą być wykonane zarówno ze sterowaniem analogowym, jak i mikroprocesorowym.

  • Pompa siarczanu glinu
  • Pompa do siarczanu glinu
  • Wypompowywanie siarczanu glinu Al2 (SO4) 3
This category does not contain any products.
0