Pompa

Czujniki nadtlenku wodoru HP

Potencjostatyczne (jonoselektywne) czujniki nadtlenku wodoru HP.

Czujniki nadtlenku wodoru dokonują pomiarów na zasadzie aperometrycznej, potencjostatycznej. Reakcja elektromechaniczna wytwarza prąd i jest mierzona.

Pomiar nadtlenku wodoru za pomocą czujników ETATRON D.S.®: wydajna i niezawodna metoda określania stężenia nadtlenku wodoru - może być stosowana w różnych zastosowaniach.

Obszar zastosowań

  • Płuczki gazowe, np. W komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków
  • Obiegi wody chłodzącej, np. W przemyśle spożywczym
  • Oczyszczanie wód gruntowych
  • Utlenianie wody pitnej
  • Dezynfekcja wody przemysłowej
  • Odchlorowanie, np. W procesach chemicznych
  • Ścieki ze składowisk
  • Biotechnologia
  • Utlenianie NOX
  • Woda basenowa (utlenianie aktywnym tlenem)
0