Pompa

Pompa kwasu siarkowego

Dozowanie kwasu siarkowego można to zrobić za pomocą pomp dozujących firmy ETATRON D.S. Do dozowania kwasu siarkowego stosuje się pompy - elektromagnetyczne (PKX, DLX, BT, eONE), z silnikiem membranowym (D, ST-D) i tłokowe (P, ST-P).

W przypadku dawkowania kwasu siarkowego należy wykonać następujące czynności przy pomocy pompy dozującej:

  • Konieczne jest podniesienie rur, zamiast PVC, zainstalowanie rur z polietylenu.
  • Aby rozpocząć dozowanie kwasu siarkowego pompa musi być sucha, w tym celu należy usunąć wodę z części pompującej, ponieważ woda reaguje z kwasem siarkowym i powstaje duża ilość gazu, co może doprowadzić do uszkodzenia pompy, zawory i część pompująca.
This category does not contain any products.
0