Pompa

Pompa wodorotlenku wapnia

Wodorotlenek wapnia Ca (OH) 2 - to alkalia wapniowe lub nazywane jest również mlekiem wapiennym. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w kwasach - azotowym i solnym. Praktycznie nierozpuszczalny w alkoholu i raczej trudny do rozpuszczenia w wodzie.

Wodorotlenek wapnia jest dość silną zasadą, na którą jest zapotrzebowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Pompa wodorotlenku wapnia stosowany w budownictwie jako spoiwo w tynku, gipsie itp. (pompa alkaliczna);

Dozowanie wodorotlenku wapnia stosuje się w produkcji chemicznej - przy jego pomocy powstają alkalia sodowe i potasowe, a także wybielacze, kwasy organiczne (pompa do alkaliów);

Dozowanie mleka wapiennego jest wykorzystywane do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej; Pompa dozująca wapno gaszone służy do neutralizacji kwasu, zmiękcza również wodę;

Do gleby dozowany jest również wodorotlenek wapnia i za jego pomocą zmniejsza się przewodnictwo elektryczne gleby (pompa do alkaliów);

Dozowanie wodorotlenku wapnia jest stosowane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Pompa alkaliczna firmy ETATRON D.S. doskonale radzi sobie z dawkowaniem wodorotlenku wapnia.

Насос дозатор для гидроксида кальция

This category does not contain any products.
0