Pompa

Roztwory buforowe PH do kalibracji

Буферные pH растворы для калибровки

Roztwory buforowe PH 4, PH 7 i PH 9 są przeznaczone do kalibracji i konserwacji czujników pH (elektrod).

Różnice kolorów roztworów kalibracyjnych:

  • Roztwór kalibracyjny (buforowy) pH 4: bladoczerwony (różowy) roztwór;
  • Roztwór kalibracyjny (buforowy) pH 7: bladozielony roztwór;
  • Roztwór kalibracyjny (buforowy) pH 9: bladoniebieski roztwór;

Dostawa: plastikowa butelka 55 ml.

Zalecamy kalibrację elektrody pH - raz w miesiącu.

Nazwa kod dostawcy
Roztwór kalibracyjny pH 4,55 ml ASZ0000101
Roztwór kalibracyjnypH 7, 55 ml ASZ0000201
Roztwór kalibracyjnypH 9, 55 ml ASZ0000301

Konieczne jest przechowywanie roztworów kalibracyjnych w ciemnym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25 ° С, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec reakcjom fotochemicznym. Ponadto roztwory buforowe do kalibracji muszą być chronione przed wnikaniem dwutlenku węgla z powietrza i przechowywane w szczelnie zamkniętym, hermetycznym pojemniku. Każda plastikowa butelka jest oznaczona datą ważności tego roztworu kalibracyjnego.

This category does not contain any products.
0