Pompa

Licznik cykli

Счетчик циклов


Licznik cykli to urządzenie, które jest instalowane na obwodzie pneumatycznym pomp membranowych. Mierzy liczbę suwów wykonanych przez membrany, a tym samym liczbę cykli.

Licznik cykli może służyć do uruchamiania różnego rodzaju sterowań, jak np. Litrów płynu dostarczanego przez pompę w zależności od jej przemieszczenia oraz do zdalnego sterowania jej pracą.

  • max. 48V
  • NIE i NC

Licznik cykli mierzy liczbę uderzeń membran.

Счетчик циклов измеряет количество ударов, выполняемых мембранами.Счетчик циклов измеряет количество ударов, выполняемых мембранами.

KOD Połączenie
CONTCLC0018AOT KOSTKA 15
BOKSER
FOODBOXER
This category does not contain any products.
0