Pompa

Roztwory buforowe Rx do kalibracji

Буферные Rx растворы для калибровки

Roztwory kalibracyjne (buforowe) Rx są przeznaczone do kalibracji i konserwacji czujników Rx (elektrod). RedOx (ORP: potencjał oksydacyjno-redukcyjny).

Bufory RX 475 mV i RX 650 mV są roztworami żółtymi i bladożółtymi.

Dostawa: plastikowa butelka 55 ml.

Nazwa kod dostawcy
Roztwór kalibracyjny RX 475 mV, 55 ml ASZ0001101
Roztwór kalibracyjny RX 650 mV, 55 ml ASZ0001501

Konieczne jest przechowywanie roztworów kalibracyjnych w ciemnym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25 ° С, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec reakcjom fotochemicznym. Ponadto roztwory buforowe do kalibracji muszą być chronione przed wnikaniem dwutlenku węgla z powietrza i przechowywane w szczelnie zamkniętym, hermetycznym pojemniku. Każda plastikowa butelka jest oznaczona datą ważności tego roztworu kalibracyjnego.

This category does not contain any products.
0