Pompa

Sprzęt basenowy

Pompy dozujące, stacje dozujące i kontrolery basenów

Istnieją gotowe zintegrowane rozwiązania do pomiaru i dozowania chemikaliów w basenie - automatyczne stacje dozowania i monitorowania poziomu odczynników do basenów. Z założenia stacje dozujące są podzielone na:

  • Stacje dozujące oparte napompy perystaltyczne...
  • Stacje dozujące oparte napompy membranowe...

Pompy można również wybrać osobno.

- Dawkowanie podchlorynu sodu (NaCL) do dezynfekcji wody.
- Dozowanie dwutlenku chloru do dezynfekcji.
- kontrola poziomu pH.
- Kontrola potencjału redoks (ORP, Rx).
- Kontrola wolnego (resztkowego) chloru.
- Dawkowanie flokulantów i koagulantów.
- Dawkowanie aktywnego tlenu.

Wyposażenie basenu:


DOBÓR POMP DOZUJĄCYCH DO BASENÓW

OBJĘTOŚĆ BASENU, m³ 100 500 1000 2000 3000
Zalecana wydajność pompy dozującej, l /h Prawidłowe pH 1 2-5 5-8 8-15 15-20
Rіven Cl2 2 5-8 8-15 15-30 30-80

DOBÓR POMP DO DOZOWANIA FLOKULANU /KOAGULANTA

OBJĘTOŚĆ BASENU, m³ 100 500 1000 2000 3000
Zalecana wydajność pompy dozującej, l /h MIN 0,5 ml /m³ /godzinę 1l /godzinę R /C(1) 1l /godzinę R /C(1) 1 l /godz(2) 1 l /godz(2) 1 l /godz(2)
MAX 1,0 ml /m³ /godzinę 1l /godzinę R /C(1) 1l /godzinę R /C(1) 1 l /godz(2) 1 l /godz(2) 1 l /godz(2)

(1) - pompa DLXB-MA /MB 1-15 R /C (pompa z regulowaną długością skoku tłoka, ze zmianą objętości dozowania)
(2) - pompa DLX-MA /MB 1-15 (pompa z regulacją wydajności 0-100%)


WYKRES ZGODNOŚCI POZIOMÓW pH - RedOx - Cl2

ГРАФИК СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЕЙ pН – RedOx – Cl2

Zalecany schemat instalacji dla automatycznych systemów dozowania i sterowania ETATRON do basenów

Рекомендуемая схема монтажа автоматических систем дозирования и контроля ETATRON для плавательных бассейнов

UWAGA!Ten schemat jest podstawowy. Aby zastosować ten schemat do rzeczywistego obiektu, konieczne jest opracowanie projektu uzdatniania wody basenowej.

This category does not contain any products.
0