Pompa

Dystrybutor alkoholu

Dystrybutor alkoholu - urządzenie przeznaczone jest do dokładnego dozowania alkoholu, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa np. ochrony przeciwwybuchowej silnika elektrycznego Atex.

Technologia zastosowania pompki dozującej do alkoholu pozwala zarówno na precyzyjne dozowanie do układu zamkniętego (do mieszania składników z alkoholem), jak i na doprowadzenie alkoholu do dyszy rozpylającej lub do układu bezciśnieniowego (pojemnik).

Dystrybutor alkoholu firmy Etatron D.S. - jakościowe rozwiązanie za rozsądną cenę o szerokim zakresie wydajności od 1l do 1000 l /h ustawiane ręcznie. Możliwe jest również podłączenie i sterowanie pompą za pomocą sterowników przemysłowych (sygnał 4-20 mA).

Możesz kupić dystrybutor alkoholu, kontaktując się z kierownikami sprzedaży firmy Etatron-Ukraina, którzy udzielą również wszelkich informacji na temat parametrów technicznych dystrybutorów do alkoholu.

Opcjonalnie zwracamy uwagę na stanowisko do przygotowania roztworów alkoholowych: membranową pompę dozującą serii „D”, wolnoobrotowe mieszadło AGR-V oraz Zbiornik.

This category does not contain any products.
0