Pompa

Pompa do ziemi okrzemkowej

Ziemia okrzemkowa (ziemia okrzemkowa) jest naturalnym materiałem filtrującym wydobywanym ze skał.

Ziemia okrzemkowa ma dobre właściwości filtrujące - drobne cząstki o porowatej strukturze. Ponadto jest to rasa naturalna i może być wykorzystywana w przemyśle spożywczym.

Aby rozpocząć proces filtracji, należy w zbiorniku Etatron zagnieść roztwór za pomocą wolnoobrotowego mieszadła AGR-V.

Gdy roztwór jest gotowy, pompowany jest pompą dozującą do zamkniętego systemu filtracji. Istnieją dwa sposoby doprowadzenia materiału filtrującego do układu filtrującego - proporcjonalne do przepływu lub za pomocą timera (przez pewien czas). Nasza firma oferuje pompy dozujące, które wykonują różne zadania, w tym proporcjonalne do przepływu i czasowe.

Podczas mieszania zawieszone cząsteczki brzeczki przylegają do materiału filtrującego, który następnie osadza się na membranach filtra. Gdy membrany są pełne, czyści się je wodą.

Ta metoda filtracji znajduje zastosowanie przy produkcji piwa, kwasu chlebowego, soków, wina, syropów, a także w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

This category does not contain any products.
0