Pompa

Pompy dozujące i sterowniki w przemyśle szklarniow

    Zastosowanie pomp dozujących w przemyśle szklarniowym:
  • Dozowanie nawozu
  • Dozowanie pestycydów

Najpopularniejsze systemy fertygacji oparte są na proporcjonalnych pompach dozujących. Pompy dozujące są dostępne w różnych modyfikacjach i pozwalają na montaż jednostek fertygacyjnych o różnych wydajnościach i konfiguracjach.

Dozowanie za pomocą pomp dozujących nawozów lub pestycydów, jednocześnie z wykonaniem nawadniania (podlewania)
0