Pompa

Systemy monitorowania dwutlenku chloru

Системы контроля диоксида хлора

Dezynfekcja wody pitnej w procesach technologicznych uzdatniania wody w zakładach wodociągowych.

Systemy monitoringu wskaźników dwutlenku chloru ETATRON w wodzie do dezynfekcji w produkcji, myjnie CIP.

Stacja monitorująca dwutlenek chloru składa się ze sterownika eSELECT - jednostki sterującej wskaźnikiem, czujnika (sondy) SONDA DCL - mierzy parametry dwutlenku chloru oraz samego przewodu obejściowego do podłączenia czujnika.

Systemy monitorowania wskaźników dwutlenku chloru zapewnią niezawodną dezynfekcję wody pitnej na wszystkich etapach oczyszczania, dostarczanej do sieci wodociągowych oraz bezpośrednio do miejskich sieci wodociągowych.

Oznaczanie dwutlenku chloru w wodzie pitnej.

Nazwa kod dostawcy Cena bez VAT, (€)
System monitorowania dwutlenku chloru DCL, 0-2 ppm lub 0-20 ppm DCL02 od 2112
System monitorowania dwutlenku chloru DCL, 0-2 ppm lub 0-20 ppm (środek powierzchniowo czynny) DCL020 od 2473
This category does not contain any products.
0